NCBIR: SZYBKA ŚCIEŻKA - PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

W ostatnim czasie wspiera się nowe działania, które mają doprowadzać do otwarcia na badania przemysłowe oraz rozwojowe w ramach szybkiej ścieżki. Celem tych działań ma być przede wszystkim wyższa innowacyjność naszych firm, dzięki temu że wprowadzane będą różnorakie działania badawcze oraz rozwojowe w ramach prowadzonej działalności. Jest to część w formie kontynuacji programu Innowacyjna Gospodarka, który funkcjonował nieco dawniej.

NCBR to pierwsza w Polsce instytucja publiczna, która wprowadziła rynkowy system wsparcia i w ramach tego ograniczona jest znacząco ilość formalności do minimum. Dzięki temu będzie można zmniejszać czas oczekiwania na decyzję po złożeniu dokumentów. W sumie dość szybko udało się przeprowadzać pierwsze projekty w tym zakresie. Adresatami konkursów w ramach szybkiej ścieżki są te firmy, które spełnią kryteria dla małych i średnich firm. Można także starać się o dofinansowanie do projektów, które odnoszą się do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W ramach nowej perspektywy pojawia się alokacja na poziomie około dwóch miliardów Euro.

Jeśli chodzi o NCBR to planuje się uruchomienie tych środków w specjalnych konkursach, które dopasowane będą do konkretnych firm oraz nowych start-upów. Kwota jak będzie przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy to w tym momencie w sumie 1600 000 000 zł w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 zł; dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych jakimi będzie trzeba się wykazać to aż 2 mln złotych, a więc ten projekt jaki wniesiemy musi być rzeczywiście poważny.

Program będzie realizowany dla przedsiębiorstw, które mają duży pomysł inwestycyjny. Okazuje się bowiem, że mamy możliwość starania się nawet o takie wsparcie, które będzie na poziomie 20 mln złotych. W zależności od kosztów jakie będą prezentowane to wsparcie może się nieco różnić i będzie można mówić o pewnej modyfikacji. Dlatego wyraźnie widać, że ten program, który jest przygotowany w zakresie badań i rozwoju przede wszystkim jest kierowany do tych podmiotów, które myślą o poważnym inwestowaniu w duże projekty.

Kategorie: Projekty krajowe,