Sprawozdanie na temat rozwoju innowacyjnych modeli

W ramach projektu "LIVERUR: Living Lab research concept in Rural Areas" został opracowany "Raport na temat rozwoju innowacyjnych modeli". Celem tego produktu projektu LIVERUR było opracowanie innowacyjnych modeli w istniejących terytorialnych wiejskich obszarach biznesowych w każdym regionie krajów uczestniczących w projekcie, aby doprowadzić do przejścia do gospodarki cyrkulacyjnej. Konkretnie, zgodnie z raportem projektu LIVERUR "Celem tego zadania jest zastanowienie się nad głównymi cechami i modelem terytorialnym nowych wiejskich laboratoriów życia dla cyrkularnej gospodarki wiejskiej, która ukierunkowuje działania pilotażowe poprzez lokalny punkt widzenia, aby promować bliższe interakcje między podmiotami, poprzez optymalizację wykorzystania zasobów oraz między procesami produkcyjnymi a matrycami społecznymi i kulturowymi".

Raport zawiera między innymi:

  • Koncepcję Living Lab, jako ramy dla poprawy innowacji na obszarach wiejskich oraz rodzaje Innowacji, które projekt LIVERUR opracował i przyjął.
  • podstawową misję i rolę Wiejskich Żywych Laboratoriów Cyrkularnych
  • Modele biznesowe, które napędzają Wiejską Gospodarkę Cyrkularną
  • Najlepsze praktyki
  • Pomiar innowacji na obszarach wiejskich w Wiejskich Żywych Laboratoriach Cyrkularnych.

"Projekt LIVERUR reprezentuje otwarty proces współtworzenia, otwarty dla wszystkich obywateli z obszarów wiejskich, oddalonych, górskich i podmiejskich, otwarty dla rynków lokalnych i globalnych, w celu zagwarantowania, że nikt nie pozostanie w tyle w tym głęboko transformującym procesie.

Kilka słów o projekcie LIVERUR:

LIVERUR jest pionierskim projektem H2020, który dotyczy koncepcji żywych laboratoriów, gospodarki cyrkularnej i tworzenia nowych modeli biznesowych wewnątrz społeczności wiejskich w Europie i poza nią. Krótkoterminowym celem projektu LIVERUR jest poszerzenie wiedzy na temat modeli biznesowych rozwijających się na obszarach wiejskich, w tym zrozumienie ich potencjału w przyszłości przy użyciu wielu narzędzi, takich jak ankiety i raporty. Ponadto ma on na celu wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich wraz z wysokim wpływem na szerokie spektrum działalności rolniczej, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, doskonalenia umiejętności cyfrowych, gospodarki współdzielonej i cyrkulacyjnej wraz z nowymi modelami biznesowymi i prototypami dla lepszego podejmowania decyzji i zaangażowania społeczności.

Kategorie: Projekty krajowe,