Nowe fundusze z UE

W ramach nowej perspektywy unia przeznaczać będzie swoje środki nie tylko na te fundusze, które już istnieją, ale prowadzone będą również nowe programy. Pośród nich będzie znajdować się między innymi program Horyzont 2020, który będzie zwracał uwagę na siebie przede wszystkim dlatego, że będzie odpowiadał za prowadzenie prac badawczych, które charakteryzują się rzeczywiście wysokim poziomem i dobrym przygotowaniem.

Program taki powinien wspierać również współpracę międzynarodową oraz takie przedsiębiorstwa, które będą stawiać na innowacje. Nowy program COSME zwraca również uwagę na zadania, które polegają na ułatwieniu małym i średnim firmom dostępu do rynku, który znajduje się na terenie UE. Do tej pory wydawało się, że jest to zadanie możliwe do osiągnięcia jedynie przez duże firmy. Nowy program jednak stwarza szansę na udane finansowanie rzeczywiście bardzo wielu firmom. Wydaje się, że takim ciekawym rozwiązaniem będzie także program o nazwie łącząc Europę, który będzie zwracał na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że pomaga on w finansowaniu przedsięwzięć, które związane są z budową linii kolejowych, energetycznych oraz dróg.

Młodym osobom przypadnie do gustu program, który ułatwia pobyt na stażu za granicą. Podstawowe kryterium podczas dokonywania podziału to przede wszystkim PKB na mieszkańca. Jeśli poziom będzie odpowiednio wysoki to dany region może być tylko traktowany jako ten w okresie przejściowym. Dopiero, jeśli przekroczy się daną wartość będzie można mówić, że dany region jest już tym nieco bardziej rozwiniętym. Jak się jednak okazuje kryteria merytoryczne wynikające z konkretnych danych nie będą jedyną kwestią, która będzie brana pod uwagę przez Unię Europejską, gdy chodzi o konkretną ocenę wniosków. Jak się bowiem okazuje, coraz większe znaczenie mają prowadzone indywidualnie negocjacje, które muszą być brane pod uwagę przez poszczególne kraje. Całe wsparcie, które ma być przygotowane dla danego podmiotu będzie zależeć od specjalnej umowy partnerstwa z Komisją Europejską. To właśnie na podstawie takiego dokumentu będzie się definiować strategię inwestowania w danym kraju. Od tego zależy jak środki europejskie będą dzielone. Jednocześnie w ten sposób wyznacza się również priorytety inwestycyjne dla danego państwa oraz mamy szansę określić jakie są cele strategiczne.

Kategorie: Fundusze europejskie,