Projekty krajowe

Sprawozdanie na temat rozwoju innowacyjnych modeli

W ramach projektu "LIVERUR: Living Lab research concept in Rural Areas" został opracowany "Raport na temat rozwoju innowacyjnych modeli". Celem tego produktu projektu LIVERUR było opracowanie innowacyjnych modeli w istniejących terytorialnych wiejskich obszarach biznesowych w każdym regionie...

Wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwia staranie się o dotacje w ramach określonych celów przez rolników i agroprzedsiębiorców. Ramy czasowe dla składania poprawnych wniosków są następujące: Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – I kwartał 2017...

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to jedna z form kredytowania jaka pojawiła się kilka lat temu. Jest to wyjątkowy sposób uzyskania finansów na działalność przedsiębiorstwa, przede wszystkim z jednego powodu, a mianowicie mamy tutaj możliwość otrzymać dotację na inwestycję, która nie jest...

Jak oszczędnie wykorzystywać energię elektryczną?

15 kwietnia 2011 roku została wprowadzona w życie ustawa dotycząca efektywności energetycznej. Zgodnie z jej zapisami należy uwzględniać stosunek wielkości i osiągnięty efekt użytkowy w urządzeniach technicznych i obiektach. W ustawie możemy znaleźć informacje na temat czynności...

NCBIR: SZYBKA ŚCIEŻKA - PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

W ostatnim czasie wspiera się nowe działania, które mają doprowadzać do otwarcia na badania przemysłowe oraz rozwojowe w ramach szybkiej ścieżki. Celem tych działań ma być przede wszystkim wyższa innowacyjność naszych firm, dzięki temu że wprowadzane będą różnorakie działania...