Fundusze europejskie

Znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju regionalnym

Główne zadania i cele Aby być efektywnym ekonomicznie i rozwijać się w szybkim tempie, rząd i władze regionalne muszą opracować strategię rozwoju gospodarczego w oparciu o zmiany, które chcą wprowadzić w regionach. Strategia ta powinna obejmować działania w ramach ekonomii...

Globalna współpraca na rzecz rozwoju regionalnego

Trochę tekstu wstępnego Pod koniec lat 90. w Unii Europejskiej zaczęto kształtować podejście klastrowe do regionalnego rozwoju przemysłowego. Początkowo klastry w różnych krajach reprezentowały grupy firm i przedsiębiorstw, które były zlokalizowane blisko siebie i uważały tę...

Znaczenie własności intelektualnej w MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w ogólnej sieci produkcyjnej kraju. Kraje rozwinięte odniosły historyczny sukces, ponieważ skupiły się na innowacjach i MŚP. Obecnie w gospodarce europejskiej ponad 65% zatrudnienia i 50% produktu krajowego brutto przypada...

Nowe innowacyjne pomysły dla startupów

Startupy stały się ostatnio bardzo popularnym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie niszę tę zajmują głównie młodzi ludzie w wieku 25-30 lat. Mają oni własną wizję organizacji firmy, mnóstwo ciekawych myśli i innowacyjnych pomysłów. Głównym zadaniem dla...

Materializacja warsztatów projektowych w Szwecji

Międzynarodowe warsztaty projektowe odbyły się w Szwecji w dniach 28-29 kwietnia 2011 r. w ramach programu Leonardo da Vinci "Wsparcie integracji zawodowej - adaptacja innowacyjnych podejść europejskich inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych oraz identyfikacja ich potencjału rozwojowego...

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to unikalna strategia rozwoju firmy, która zapewnia pomyślne, długoterminowe istnienie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Zrównoważony rozwójfirmy to jej zdolność do bycia atrakcyjną na rynku w takich kierunkach jak bezpieczeństwo (produkcyjne i ekologiczne)...

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu eCLAU

Projekt eCLAU, co w dialekcie aragońskim tłumaczy się jako "klucz", został oficjalnie rozpoczęty spotkaniem inauguracyjnym w Reggio Emilia we Włoszech. Projekt eCLAU należy do programu "Młodzież w działaniu" Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i...

2. spotkanie międzynarodowe w ramach projektu aSkills

W dniach 18-19 czerwca 2013 r. w Bukareszcie odbyło się drugie ponadnarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu "ASKILLS- ASSESSMENT OF SOCIAL SKILLS FOR BETTER POSSIBILITIES FOR EMPLOYMENT" , realizowanego w ramach projektu LDV Transfer of innovation. Celem ASkills jest rozwój systemu...

Leonardo Da Vinci - europejska profesjonalna ekspertyza marketingowa

Leonardo Da Vinci Europejska Profesjonalna Ekspertyza Marketingowa: Akredytacja nieformalnego uczenia się w obszarze Marketingu Grupa docelowa: Profesjonaliści, którzy rozwijają swoją karierę w jakichkolwiek obszarach związanych z marketingiem, a dokładniej ci, którzy nie mają...

Rola badań naukowych w dziedzinie zdrowia w programie "Horyzont 2020

Istnieje wiele różnych powodów, dla których ktoś może chcieć być częścią dużych ram finansowych, takich jak Horyzont 2020. Zawsze istnieje potrzeba innowacji, a Horyzont 2020 to program UE stworzony specjalnie w tym celu. Każdego dnia coraz więcej naukowców jest finansowanych przez...

Najsilniejsze projekty IED dotyczące ICT

Sektor TIK stanowi 4,8% gospodarki europejskiej. Generuje on 25% całkowitych wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (B+R), a inwestycje w TIK odpowiadają za 50% całego wzrostu wydajności w Europie. W rezultacie światowy rynek zaczął się zmieniać, ponieważ obecnie opiera się na...

Czy opracowanie pomysłu na badania w ramach projektów europejskich jest łatwe?

Projekty europejskie istnieją od bardzo dawna i będą istnieć jeszcze dłużej. Pomogły one w ewolucji europejskiego świata, pomagają utrzymać i powiększyć europejski rynek, a co najważniejsze, fundusze zapewniane przez Unię Europejską mogą pomóc ludziom włączyć się do...

5 sposobów na wsparcie Twojego startupu w UE

Europa stała się domem dla obiecujących firm technologicznych, dzięki kwitnącej globalnej scenie startupów. Na kontynencie tym powstały organizacje rozwijające i sprzedające usługi w chmurze, usługi mobilne, produkty opieki zdrowotnej i wiele innych. Jeśli jesteś zainteresowany...

Nie przegap naszego webinarium Internet of Energy!

Setki lat po pierwszej rewolucji przemysłowej, która ukształtowała wszystkie przyszłe postępy technologiczne, są dwa wydarzenia, które zdefiniowały świt XXI wieku; powstanie Internetu i przejście do bezemisyjnego globalnego systemu energetycznego. Dekarbonizacja, decentralizacja i...

Koncepcja aktywnego starzenia się

Jako termin, aktywne starzenie się jest używane do opisania procesu utrzymania subiektywnego dobrostanu, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz oczywiście integracji społecznej. Technicznie rzecz biorąc, aktywne starzenie się jest procesem, przez który przechodzi każdy. Jednak zazwyczaj to...

Przedsiębiorczość młodzieży i migrantów

Młodzi migranci na całym świecie zawsze próbują znaleźć sposób na poradzenie sobie i dostosowanie się do nowego środowiska. Jednym z najczęstszych sposobów jest znalezienie przez nich zatrudnienia , aby mogli stać się aktywnymi członkami społeczeństwa. Niestety, dyskryminacja...

ENTRECOMP: Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Celem tej konkretnej inicjatywy jest zarządzanie i łączenie odpowiednich interesariuszy w kilku krajach, skupiając się na testowaniu funkcji, jaką ramy mogą pełnić jako katalizator i narzędzie w wysiłkach na rzecz wspierania umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i obywateli. Dla...

6 kroków, które pomogą Ci wypromować Twoje e-przedsiębiorstwo

Tradycyjne przedsiębiorstwo to już przeszłość. Z każdym mijającym dniem pojawia się coraz więcej e-przedsiębiorstw. Internet unowocześnił każdy element naszego codziennego życia. Przedsiębiorstwa nie mogły pozostać daleko w tyle. Tak jak zawsze było z firmami, tak i teraz...

IGOSTARTUP Aplikacja przygotowana przez IED

W ciągu ostatnich kilku lat napływ migrantów na terytorium Europy znacznie się zwiększył. Podjęto odpowiednie działania i wygląda na to, że Unia jest w stanie do pewnego stopnia kontrolować napływ imigrantów. Jednak jednym z głównych problemów, które należy rozwiązać, jest stopa...

Główne pastwiska w regionie Tesalii

Jeśli chodzi o świat biznesu, rynki lokalne zawsze cierpią najbardziej. Zwykle to duże firmy sprzedają produkty, co może powodować ogromną lukę na rynkach lokalnych, a w konsekwencji brak środków finansowych i możliwości utrzymania działalności gospodarczej. Projekt IFCHEESE...

Społeczność sieciowa dla przedsiębiorców. Wchodzisz w to?

W ramach projektu Erasmus+ "EIW2: Entrepreneurship is a woman" iED wraz z innymi partnerami projektu z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Holandii i Wielkiej Brytanii podczas wspólnej pracy zaobserwowali, że w większości przypadków startupom, które odniosły sukces...

Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami społecznymi

Założenie nowej firmy we współczesnym świecie nigdy nie jest łatwe. Jest tak wiele rzeczy, które potencjalni właściciele firm muszą wziąć pod uwagę, zanim zaczną snuć wielkie marzenia. Począwszy od formy działalności, aż po szczegóły dotyczące rozwoju biura firmy. Tak wiele...

Moje miasto, nasze dziedzictwo", europejski konkurs wideo

"Moje miasto, nasze dziedzictwo" to europejski konkurs wideo odbywający się od 15 czerwca do15 sierpnia 2018 r. Każdy, kto jest zainteresowany tym konkursem, może wziąć w nim udział. Wystarczy nakręcić krótki, trwający od 2 do 5 minut filmik o dziedzictwie kulturowym swojego miasta lub...

Kluczowy czynnik decydujący o sukcesie startupu: Lokalizacja

Lokalizacja jest kluczem do sukcesu firmy rozpoczynającej działalność. Jest to zasada, o której musi pamiętać każdy nowy przedsiębiorca lub właściciel startupu. Ze względu na fakt, że żyjemy w erze informacji, większość ludzi nie przywiązuje już tak dużej wagi do lokalizacji...

Podstawowe umiejętności miękkie, które powinien posiadać każdy startupper

Marzenie o zostaniu startupowcem to jedno z najczęstszych marzeń młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Będąc właścicielem firmy lub startupperem, rozmowa o wspaniałej wizji i sukcesie, jaki odniesiecie w przyszłości, z pewnością podniesie Was na duchu. Młodzi ludzie są kreatywni, są...

Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych

Korzystanie z mediów społecznościowych jest obecnie bardzo rozpowszechnione. Obecnie istnieje wiele różnych narzędzi i aplikacji, które są wykorzystywane zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Jednak korzyści płynące z internetowych platform społecznościowych są często...

Umiejętności zarządzania karierą

W dniach 26-29 czerwca w Rzymie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu "LEarning And Decision making Resources - LEADER". Wszyscy partnerzy mieli okazję przedyskutować ostatnie zadania projektu, który ma się zakończyć we wrześniu. Projekt dotyczył promowania na poziomie...

Zmniejszanie różnic między nauką o danych a biznesem

Nie ma co do tego wątpliwości: sposób prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży, promocji, strategii i rozwoju w dzisiejszej gospodarce jest oparty na danych. Każda organizacja, od małych firm rozpoczynających działalność po międzynarodowe korporacje, korzysta z pomocy...

FREIRAUM: Poradnia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej

Stowarzyszenie to skupia się przede wszystkim na kobietach i w całości poświęca się tematom, które dla tej grupy docelowej są ważne. Poruszane są różne tematy: od przemocy domowej po poszukiwanie pracy, od uzupełniania braków w wykształceniu po samotność. Oprócz poradnictwa...

Integracja społeczna na rynku pracy i rozwój populacji romskiej przy użyciu prostych narzędzi i pojęć

Z biegiem lat integracja Romów na rynku pracy staje się coraz trudniejsza, nie tylko ze względu na rosnący poziom bezrobocia, ale także z powodu niskiego poziomu wykształcenia. Dlatego znalezienie pracy w kraju zamieszkania stanowi dla nich wyzwanie. Niekiedy w ramach programów europejskich...

Rekrutacja dla stażystów 20 złotych zasad współczesności

Zmieniające się warunki stworzyły wiele nowych wymagań dotyczących współczesnej rekrutacji stażystów w przedsiębiorstwach. Można je podsumować w postaci czterech zasad przewodnich i 20 złotych reguł: Przygotuj grunt Zasada 1: Podejmij działanie Oceń swoją sytuację. Czy masz...

Pierwsze kroki w przedsiębiorczości społecznej

Nasz projekt Erasmus+ "RURAL TREASURES: Przedsiębiorczość społeczna - serce rozwojuobszarów wiejskich" ma na celu promowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez edukację ludzi w zakresie zagadnień biznesowych, a także motywowanie ich do rozwijania działalności gospodarczej z...

Interesujesz się doradztwem zawodowym i poradnictwem? Pobierz naszą nową aplikację!

W ramach europejskiego projektu ERASMUS+ "PROMETHEUS - Promoting Management and Entrepreneurial Thinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU societies" Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerami projektu, projektuje opracowanie specjalistycznych...

Centrum Przedsiębiorców, Innowatorów i Rozwoju - List otwarty

Sprawdzam, czy istnieje zainteresowanie bezpłatnymi prezentacjami na temat zakładania firm, które mogłyby być dostępne online lub osobiście dla Państwa firm, akceleratorów, inkubatorów, pracowników i społeczności wynalazców. Niedawno ukończyłem i rozpowszechniłem podręcznik dla...

Dialog na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE a Turcją

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji projektu "Entrepreneurial Development with European Dimension" w ramach programu Civil Society Dialogue between EU and Turkey - IV Enterprise and Industrial Policy Grant Scheme. Głównym celem projektu jest nawiązanie silnych więzi i...

Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej

W ramach projektu Erasmus+ "RURAL TREASURES: Social Przedsiębiorczość społeczna - serce rozwoju obszarów wiejskich", Raport na temat dobrych praktyk dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, który powstał na podstawie doświadczeń krajów partnerskich projektu. z...

Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Dąż do realizacji wizji, a nie do zdobycia pieniędzy. Pieniądze w końcu pójdą za Tobą. ~Tony Hsieh, dyrektor generalny firmy Zappos. Czy marzysz o absolutnej niezależności finansowej? Masz kolejny świetny pomysł na biznes w przygotowaniu? Jeśli tak, to czy masz środki, aby go...

Innowacyjne strategie równowagi między pracą a życiem prywatnym ułatwiające godzenie obowiązków zawodowych i opiekuńczych (EaSI - OŚ PROGRESS)

Innowacje społeczne promowane w ramach programu EaSI mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych - na przykład niedostatecznej reprezentacji kobiet w miejscu pracy - poprzez zapewnienie lepszych i innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby społeczne, przy czym...

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 2018 2. runda

Partnerstwa strategiczne to projekty transnarodowe mające na celu rozwój i dzielenie się innowacyjnymi praktykami oraz promowanie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży. Jest to drugi nabór w 2018 r. na projekty dotyczące...

Techniki zarządzania czasem w realizacji projektów unijnych

Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie czasem jest bardzo ważną kwestią dla każdego pracownika. Jeśli chodzi o projekty unijne, zarządzanie czasem jest nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne do ich prawidłowej i sprawnej realizacji. Odpowiednich technik można albo kogoś nauczyć, albo...

Przedsiębiorczość społeczna i edukacja dla młodzieży

Przedsiębiorczość społeczna jest siłą, która zaczyna napędzać światowy rynek, jaki znamy. W dzisiejszych czasach firmy, które nie mają wpływu na społeczeństwo, są skazane na porażkę. Jako młoda osoba i aspirujący przedsiębiorca, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że...

Zaburzenia uczenia się a nauka języków obcych

Definicja trudności w uczeniu się mówi, że za takie uważamy specjalne zaburzenia rozwojowe zdolności szkolnych, w których normalne rodzaje zdolności uczenia się są zaburzone we wczesnych fazach rozwoju psycho-emocjonalnego. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do zaburzeń...

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie innowacji w miejscu pracy online".

W ramach projektu INNovaSouth, JO Consulting i Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości opracowały "Podręcznik Online Dobrych Praktyk w zakresie Innowacji w Miejscu Pracy". Podręcznik Online jest użytecznym narzędziem dla tych MŚP, które potrzebują praktycznych porad na temat możliwych...

Escape roomy w Standardach dla Młodzieży i Edukacji Specjalnej

Escape roomy znane również jako gry ucieczki są fajne, przygodowe i wymagające gry, gdzie zespół graczy wspólnie poprzez odkrywanie wskazówek, rozwiązywanie zagadek i wykonywanie zadań, starają się osiągnąć swój cel, który jest "ucieczka, "gamification" został bardzo udany rozwój...

Najnowsze historie sukcesu i statystyki dotyczące sektora ICT w ramach H2020

Historie sukcesu, szczególnie w sektorze ICT, są po to, aby nas motywować. Pokazują one, że w każdej możliwej dziedzinie istnieje możliwość poprawy i rozwoju. Historie sukcesu opowiedziane dla programów europejskich mają nam przypominać o ważnej pracy, jaką programy europejskie...

Wsparcie instytucji dla firm w Unii Europejskiej

W UE mamy rozwijaną współpracę w ramach której dąży się do rozwoju informacji, badań i nowoczesnych form wsparcia dla tych firm, które myślą o tym, by ciągle się rozwijać. Obecnie kluczowa sprawa to między innymi rozwój edukacji, badań i sektora informacji, który związany...

Przygotowanie wniosków o dotacje unijne

Jeśli chcemy starać się o dotacje z UE to będzie można wniosek przygotowywać samemu, albo będzie można znaleźć firmę, która się w tym specjalizuje. Na początku należy zaznaczyć, że pisanie takiego wniosku nie będzie proste i wymaga pewnej wiedzy. Pracę nad wnioskiem...

Zainteresuj sobą inwestora. Oto kilka porad

W ostatnich latach Fundusze Europejskie jakie dostajemy dają nam naprawdę wiele możliwości. Między innymi w fundusze seedowe inwestuje wiele nowych małych firm. W następnych latach dla początkujących przedsiębiorców ma być jeszcze więcej środków w ramach seedów oraz akceleratorów...

Kredyty i dotacje z Unii Europejskiej

Program Jessica to nowy program, który został przygotowany, by wspierać rozwój w mniejszych i większych miastach. To właśnie w ramach tego programu pojawiają się działania i instytucje, które maja wspierać otoczenie biznesowe na terenie poszczególnych województw. Wszystko jest...

Nowe fundusze z UE

W ramach nowej perspektywy unia przeznaczać będzie swoje środki nie tylko na te fundusze, które już istnieją, ale prowadzone będą również nowe programy. Pośród nich będzie znajdować się między innymi program Horyzont 2020, który będzie zwracał uwagę na siebie przede wszystkim...

Fundusze Europejskie – system realizacji

Razem z nową unijną perspektywą mamy w naszym kraju do dyspozycji około 80 mld Euro. Jest to spora kwota, w związku z tym potrzebna będzie również odpowiednia organizacja, by te środki dobrze podzielić. Istotne zaangażowanie, które umożliwi nam przygotowanie dobrego systemu jest...