Globalna współpraca na rzecz rozwoju regionalnego

Trochę tekstu wstępnego

Pod koniec lat 90. w Unii Europejskiej zaczęto kształtować podejście klastrowe do regionalnego rozwoju przemysłowego. Początkowo klastry w różnych krajach reprezentowały grupy firm i przedsiębiorstw, które były zlokalizowane blisko siebie i uważały tę zaletę za dobry sposób na minimalizację kosztów logistyki i produkcji w celu obniżenia kosztów towarów. Później uświadomiono sobie, że strategicznie korzystne jest nawiązanie współpracy instytucji, które pracują nad badaniami i rozwojem i są zlokalizowane blisko siebie. W rezultacie powstała ścisła współpraca firm produkcyjnych i środowiska naukowego. Później do tej współpracy dołączyły instytucje i władze państwowe. Takie podejście zaowocowało zasadą potrójnej spirali, która stanowi podstawę rozwoju nowoczesnych klastrów.

Współpraca międzypaństwowa w Europie

Internacjonalizacja procesów biznesowych doprowadziła do współpracy pomiędzy klastrami z różnych krajów europejskich. Komitet Europejski tworzy różne programy, które wspierają tę inicjatywę. Programy te są finansowane głównie z budżetów krajowych. Obecnie główną inicjatywą ukierunkowaną na rozwój transgranicznych klastrów europejskich jest program TACTICS (Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support). Tt łączy siedem wiodących europejskich agencji klastrowych, które są odpowiedzialne za działania mające na celu rozwój klastrów. Agencje te mają za zadanie wypracować polityki motywacyjne oraz narzędzia wsparcia i rozwoju klastrów.

6 priorytetowych kierunków działań TACTICS

  1. Stymulowanie międzynarodowej współpracy klastrów.
  2. Ocena efektywności rozwoju klastrów.
  3. Wsparcie marketingu i budowania marki klastrów.
  4. Wdrażanie najlepszych praktyk do rozwoju nowych klastrów i branż, w tym usług innowacyjnych.
  5. Finansowanie innowacji w klastrach przemysłowych.
  6. Zaangażowanie właścicieli przedsiębiorstw-uczestników klastrów w poprawę ich rozwoju.

Podsumowując, współpraca pomiędzy europejskimi klastrami sprowadza się do wymiany najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczeń, poszukiwania zaufanych partnerów oraz sposobów wejścia na nowe rynki.

Kilka przykładów

Żywe przykłady sukcesu globalnej współpracy widoczne są w sektorze biotechnologicznym Unii Europejskiej. Bio Valley Basel to wspólny program Szwajcarii, Niemiec i Francji mający na celu rozwój transgranicznego klastra biotechnologicznego. Głównym celem tego programu jest połączenie silnych firm biotechnologicznych z północno-zachodniej Szwajcarii, południowej Badenii (Niemcy) i Alzacji (Francja). Program obejmuje ponad 300 firm, w tym liderów branży farmaceutycznej i agrobiznesu. Obejmuje również 40 organizacji naukowych, 4 uniwersytety i ponad 280 grup badawczych.

Kategorie: Fundusze europejskie,