Jak oszczędnie wykorzystywać energię elektryczną?

15 kwietnia 2011 roku została wprowadzona w życie ustawa dotycząca efektywności energetycznej. Zgodnie z jej zapisami należy uwzględniać stosunek wielkości i osiągnięty efekt użytkowy w urządzeniach technicznych i obiektach. W ustawie możemy znaleźć informacje na temat czynności, których wykonanie pozwoli poprawić efektywność energetyczną. Jest to konieczne, aby móc rozsądnie wykorzystać już istniejące i te przyszłe zasoby energii elektrycznej.

W chwili obecnej zapotrzebowanie na energię jest już bardzo duże, w przyszłości będzie z pewnością wzrastać, dlatego racjonalne wykorzystywanie zasobów jest niezwykle istotne. Możliwości oszczędnego wykorzystywania energii wcale nie są małe. Powstają specjalne programy, których celem jest osiągnięcie jeszcze większych. W ustawie znalazły się punkty poświęcone systemom, które stworzono w celu wspierania inwestycji mających zwiększyć efektywność wykorzystania energii. Pojawiły się przepisy, które mają umożliwić tworzenie mechanizmów wsparcia dla innowacyjnych metod oszczędnego wykorzystywania energii. Jednym z tych mechanizmów są białe certyfikaty.

Czym są białe certyfikaty? Nowa ustawa energetyczna ma wspierać programy służące efektywnemu wykorzystania energii. Jednym z nich mają być białe certyfikaty. To nic innego jak mechanizmy rynkowe mające w perspektywie doprowadzić do oszczędzania energii. Białe certyfikaty będą wydawały stosowane urzędy po przedstawieniu dokumentów, które poświadczą, że w firmie wprowadzono mechanizmy pozwalające oszczędzać energię. Taka firma uzyska miano przyjaznej dla energii. Mechanizmem wsparcia dla niej będzie biały certyfikat.

Wprowadzone przez rząd możliwości brzmią niezwykle interesująco. Interesuje się nimi wiele podmiotów, większość z nich przystępuje do rządowych programów mających na celu uzyskanie efektywności energetycznej. Oczywiście wymaga to od nas pewnych inwestycji, wykonania niezbędnych prac, które mają służyć efektywnemu wykorzystaniu energii. Realizowane w tym celu zadania muszą być zgodne ze wspomnianą wcześniej ustawą. Jeżeli będą z nią zgodne nie będzie żadnych przeszkód, abyśmy mogli w pełni skorzystać z przygotowanych mechanizmów wsparcia. Leży to w dobrze pojętym interesie firmy.

Kategorie: Projekty krajowe,