Fundusze Europejskie – system realizacji

Razem z nową unijną perspektywą mamy w naszym kraju do dyspozycji około 80 mld Euro. Jest to spora kwota, w związku z tym potrzebna będzie również odpowiednia organizacja, by te środki dobrze podzielić.

Istotne zaangażowanie, które umożliwi nam przygotowanie dobrego systemu jest bardzo ważne. Wszystkie działania w tym zakresie koordynować powinien Minister Rozwoju. To jego zadaniem będzie sprawdzenie procedury i tego czy przebiega ona sprawnie. Powinien przygotowywać umowy partnerstwa, w ramach których dzielone będą dotacje. W naszym kraju funkcjonuje także specjalny Komitet do Spraw Umowy Partnerstwa, który odpowiada za nadzorowanie i kontrolowanie odpowiedniego działania instytucji, które odpowiadają za podział środków z UE.

W ramach urzędu będą również pracować przedstawiciele, którzy kierują programami. Poprawność całego procesu związana jest z różnorakimi instytucjami, które przygotowują poszczególne programy. Odpowiedzialność za spójne działanie wszystkich elementów spoczywać będzie na Ministrze Rozwoju. To on w ramach regionalnych działań powinien decydować o tym jak podział środków ma w danej sytuacji wyglądać. Zarząd, który będzie powoływany ustala działanie programu w danym regionie. Powinni oni kontrolować proces realizacji i ustalić program, w ramach którego dotacje mają być przyznane. Ważną sprawą będzie umieszczenie informacji o danym programie.

Fundusze powinny być dzielone zgodnie z tym jakie będą założenia beneficjentów. Powinny pojawiać się również osoby, których zadaniem będzie oceniać i realizację produktów. W ten sposób będzie można określić czy wszystko jest realizowane zgodnie z założeniami. Komisja Europejska musi potwierdzić zgodność wydatków w stosunku do obowiązujących przepisów Prawa Polskiego i norm, które funkcjonują na terenie UE. Dlatego sprawa ta ma istotne znaczenie, w ramach której będzie trzeba organizować stosowną dla każdego pomoc. Instytucje pośredniczące mogą organizować działania wdrożeniowe, w ramach których przekazywana będzie cześć obowiązków. Instytucja Audytowa, która również została powołana będzie odpowiadać za audyt, w ramach którego będzie można prowadzić nadzór nad projektami unijnymi. Przy każdym programie mamy także Komitet Monitorujący, który posiada istotne zadania. Odpowiada między innymi za kontrolę tego jak dane programy są realizowane, przyjmuje wnioski oraz ocenia projekty. Wszystkie realizowane w ramach UE projekty finansowe należy na bieżąco kontrolować i prowadzić stosowne rozliczenia, by nie narazić się potem na konieczność zwrotu.

Kategorie: Fundusze europejskie,