Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to jedna z form kredytowania jaka pojawiła się kilka lat temu. Jest to wyjątkowy sposób uzyskania finansów na działalność przedsiębiorstwa, przede wszystkim z jednego powodu, a mianowicie mamy tutaj możliwość otrzymać dotację na inwestycję, która nie jest ograniczona limitem kosztów budowlanych.

W tym roku, w dniu 28 lipca rusza kolejna odsłona konkursu zorganizowanego w ramach przyznawania kredytu na innowacje technologiczne. Jest to część Programu Inteligentny Rozwój, który będzie realizowany w latach 2014 -2020. Kredyt uzyskany w ten sposób jest bardzo innowacyjnym środkiem wsparcia, ponieważ cała dotacja jest wypłacana na zasadzie tak zwanej premii technologicznej, co jest bardzo ważne dla wielu firm. Szczególnie przedsiębiorstwa małe i średnie na terenie całej Polski są zainteresowane tego typu dofinansowaniem. Właściciele tych firm mogą składać wnioski w ramach tego projektu do 30 września, ale nie oznacza to że nie można się do nich przygotować już wcześniej. Całość dotacji będzie obejmować tylko innowacji technologicznych, więc nie każda firma może się starać o tą formę kredytowania.

Innowacje technologiczne promowane w programie powinny być wynikiem własnej pracy w formie B+R, lub też B+R nabywanego już w trakcie projektu. W ramach kredytu technologicznego zostaje przyznana premia technologiczna na spłatę części kredytu, jaki wcześniej został udzielony przez bank komercyjny. Wcześniej do uzyskania kredytu, firma musi wykazać się odpowiednimi środkami własnymi na część realizacji przedsięwzięcia. Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwo będzie posiadać 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji jaka będzie dofinansowana z dotacji.

W ramach całego projektu dla naszego kraju zostało przeznaczone do podziału 422,055,000 euro, co stanowi niemałą kwotę o którą warto powalczyć. O wsparcie finansowe mogą starać się tylko przedsiębiorstwa działające na terenie Polski i spełniają określone warunki zaliczające je do grupy firm mikro, małych lub średnich, mających na celu rozwój działań innowacyjnych na rynku. Działania te mogą obejmować zarówno zakup, jak i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie poprzez te technologie nowej produkcji. Technologia na która otrzyma się wsparcie finansowe musi nosić prawa własności przemysłowej, a oprócz tego wyniki pracy i badań przemysłowych oraz patenty przyznane na nowe technologie.

Kategorie: Projekty krajowe,