Dotacje Go To Brand – rozpoczęcie naboru.

Dziś skupimy się na temacie dotacji eksportowych przyznawanych z racji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 – 2020. Podano już wstępnie termin naboru dla Go To Brend i podano termin rozpoczęcia konkursu gdzie można już aplikować o dotacje dla eksporterów.

W tym programie wsparcie otrzymają firmy, które będą się decydować i rozwijać w kierunku wzrostu swojej działalności na rynkach zagranicznych, mając na uwadze działanie w branżowych programach promocji. Taki rozwój daje możliwość otrzymania atrakcyjnego dofinansowania dla działalności firmy, co z pewnością przyniesie długofalowe korzyści w postaci zysków. Dofinansować można wszystkie działania branżowe, które można promować zagranicą. Chodzi tutaj o promocje polskich marek produktów oraz promocję i wsparcie polskiej gospodarki.

W dotacjach Go To Brand nie będą mogły brać udziału firmy z wszystkich gałęzi gospodarki. Dotyczy to dotacji głównie w branżach, gdzie świadczy się usługi prozdrowotne, ale także w produkcji kosmetyków, mebli, IT/ICT, a do tego polska żywność, sprzęt medyczny produkowany w Polsce oraz jachty i łodzie. Nie jest to tak szeroka lista jak myślano wstępnie przygotować, jednak mimo wszystko daje sporo możliwości dla dużej ilości firm. Istnieją także specjalne branżowe programy, które z góry narzucają wybór określonych targów, które trzeba wytypować aby uzyskać dofinansowanie. Jest to główny powód dla którego firma musi dopasować się do określonej gałęzi gospodarki, aby uzyskać cokolwiek w ramach programu.

Wyselekcjonowane programy mają ciekawe możliwości wsparcia dla polskich przedsiębiorstw jeśli spełnią one podstawowe kryteria przynależności do branży, które niestety są już narzucone z góry. Dotacje będzie można uzyskać w trakcie korzystania z pomocy de minimis, związanych z kosztami realizacji projektu, w sytuacji gdy korzystamy z pomocy publicznej oraz obsługi stanowisk wystawowych. Cały projekt Go to Brend to świetna propozycja dla każdej firmy która stara się o rozwój swojej działalności, szczególnie na rynkach zagranicznych. Bardzo dobrze wpłynie na promocje polskich marek i produktów, które mogą okazać się naszym sztandarowym towarem eksportowym. Wpłynie to z pewnością na ogólny rozwój polskiej gospodarki oraz wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Kategorie: Dotacje eksportowe,