Znaczenie własności intelektualnej w MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w ogólnej sieci produkcyjnej kraju. Kraje rozwinięte odniosły historyczny sukces, ponieważ skupiły się na innowacjach i MŚP. Obecnie w gospodarce europejskiej ponad 65% zatrudnienia i 50% produktu krajowego brutto przypada na MŚP.

MŚP mają potencjał, aby wnosić systematyczny wkład w gospodarkę i oferują silniejsze podstawy dla rozwoju nowych gałęzi przemysłu, jak również wzmacniają istniejące.

Dlaczego prawa własności intelektualnej są ważne dla MŚP?

Własność intelektualna jest kluczowym czynnikiem w codziennych decyzjach biznesowych. Podczas gdy Ameryka tradycyjnie inwestuje w PWI, kraje rozwijające się, takie jak Chiny, podążają za nią. Potrzeba inwestowania w własność intelektualną jest istotna, ponieważ pomaga ona napędzać innowacje i rozwój biznesu.

Innowacyjność i kreatywność przyczyniają się do powstawania nowych produktów i usług, które są katalizatorem inwestycji. Dla większości przedsiębiorstw inwestowanie w własność intelektualną zapewnia ochronę ich praw i możliwość wniesienia pozwu w przypadku naruszenia własności intelektualnej.

MŚP mogą polegać na własności intelektualnej w celu zwiększenia produktywności, uzyskania opłat licencyjnych, a nawet tantiem. Patenty pomagają stworzyć monopol i oferują ochronę dla biznesu, powstrzymując innych od komercyjnego wykorzystania ich innowacji.

Własność intelektualna pomaga MŚP uzyskać wyższy zwrot z inwestycji i efektywnie zarządzać swoimi aktywami.

Środki zachęcające do bardziej efektywnego korzystania z systemu własności intelektualnej przez MŚP

Wzrost w sektorach przemysłu i usług wiąże się z szybszym rozwojem gospodarek. Europejczycy odnotowali wzrost o 14,3% dzięki wykorzystaniu patentów, podczas gdy inne kraje odnotowały wzrost o 8,6% dzięki ich wykorzystaniu.

Własność intelektualna pomaga stymulować innowacje i wzrost, ponieważ pomaga przynosić zyski pieniężne, budować widoczność marki i zapewnić wzrost organizacyjny. Unia Europejska stara się budować świadomość dotyczącą własności intelektualnej wśród ludzi poprzez:

  • Uświadamianie i szkolenie w zakresie IP
  • Pomoc w zakresie informacji technologicznych
  • spersonalizowane doradztwo w zakresie własności intelektualnej
  • Zapewnienie pomocy finansowej w celu wprowadzenia innowacji

MED pracuje z większością działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji MŚP poprzez skupienie się na rozwoju IP.

Kategorie: Fundusze europejskie,