Znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju regionalnym

Główne zadania i cele

Aby być efektywnym ekonomicznie i rozwijać się w szybkim tempie, rząd i władze regionalne muszą opracować strategię rozwoju gospodarczego w oparciu o zmiany, które chcą wprowadzić w regionach. Strategia ta powinna obejmować działania w ramach ekonomii społecznej.

Głównymi zadaniami powinny być:

  • ukształtowanie strategicznego kierunku rozwoju regionu;
  • określenie miejsca regionu pod względem podziału pracy;
  • wybór wektora rozwoju regionalnego ekonomii społecznej w ramach kraju.

Wypełnienie tych zadań sprawi, że wykorzystanie ekonomii społecznej będzie najbardziej efektywne i będzie dźwignią konkurencyjności regionu. Celem strategii powinna być poprawa dobrobytu mieszkańców regionu oraz zwiększenie kapitału regionu.

Obecnie firmy, jak i regiony, chcą się wyróżniać i zajmować nisze na rynku o najmniejszej konkurencji i największej możliwości uzyskania dobrych wyników finansowych. Właściwa strategia zapewni szybki rozwój regionu, gdyż jego zasoby zostaną wykorzystane najbardziej efektywnie.

Kryzys a ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna nabiera znaczenia w okresie kryzysowym i pokryzysowym, gdyż w tym czasie wzrasta ilość niechronionych mieszkańców, rośnie bezrobocie i należy podjąć specjalne działania, aby pomóc ludziom przetrwać. I tak w 1934 roku Wielka Brytania przyjęła ustawę mającą na celu pomoc regionom problemowym, głównie tym z przestarzałym przemysłem, które bardzo ucierpiały w wyniku kryzysu. W tym samym czasie USA przyjęły Program Tennessee, który był pierwszym kompleksowym programem rządowym ukierunkowanym na rozwój regionu. Jego celem było efektywne wykorzystanie zasobów Doliny Tennessee do rozwiązania trudnych problemów społecznych regionu. Strategia zakładała wykorzystanie efektywnych rodzajów aktywności w celu poprawy dobrobytu i poziomu życia mieszkańców regionu. Władze regionu postawiły na budowę i eksploatację systemu wodociągów do różnych celów, produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, rozwój sektora rolniczego w oparciu o jego elektryfikację, poprawę jakości życia i środowiska oraz zasobów rekreacyjnych, rozwój miast i miasteczek regionu. Strategia ta okazała się sukcesem, a region zaczął zyskiwać na znaczeniu gospodarczym.

Tak więc strategia rozwoju ekonomii społecznej w regionach ma duże znaczenie, zwłaszcza w czasach kryzysów lub po nich. Nie ma sensu rozwijać tych sektorów gospodarki, które nie są wspierane przez zasoby w regionie. Zawsze skuteczniej jest skoncentrować się na zasobach regionu, aby uczynić z nich przewagę konkurencyjną regionu. Władze powinny również analizować problemy społeczne regionu i starać się znaleźć sposoby ich rozwiązania, co również będzie miało pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Kategorie: Fundusze europejskie,