Materializacja warsztatów projektowych w Szwecji

Międzynarodowe warsztaty projektowe odbyły się w Szwecji w dniach 28-29 kwietnia 2011 r. w ramach programu Leonardo da Vinci "Wsparcie integracji zawodowej - adaptacja innowacyjnych podejść europejskich inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych oraz identyfikacja ich potencjału rozwojowego dla krajowych struktur projektu i krajów partnerskich". Warsztat został zorganizowany przez FolkUniverisitetet, natomiast przedstawiciele wszystkich innych organizacji wchodzących w skład konsorcjum partnerskiego byli obecni na spotkaniu i wnieśli aktywny wkład w dyskusje i kluczowe zagadnienia.

W Szwecji omówiono wiele kluczowych kwestii, w tym organizację kolejnych warsztatów w Rodos, w Grecji, opracowanie kolejnego zestawu produktów (policy paper, tool box, adaptacja duńskiego podręcznika na temat standardów jakości) oraz działania upowszechniające, które muszą być podjęte w celu promowania projektu i budowania świadomości w krajach uczestniczących.

Partnerzy spotkali się, aby omówić działania, które zostały już zmaterializowane i wszelkie problemy lub niepowodzenia, które wystąpiły. Sfinalizowali aspekty związane z treścią dokumentu strategicznego dotyczącego oceny kompetencji i obecnej sytuacji przede wszystkim w Grecji, a także sfinalizowali slogan, który będzie używany dla projektu we wszystkich działaniach upowszechniających wobec społeczeństwa: Discovering Competences, Tools for your future.

Odwiedzaj często naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej aktualizacji i informacji dotyczących projektu. Strona internetowa projektu będzie wkrótce dostępna pod następującym linkiem: www.discovering-competences.eu

Kategorie: Fundusze europejskie,