Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to unikalna strategia rozwoju firmy, która zapewnia pomyślne, długoterminowe istnienie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.

Zrównoważony rozwójfirmy to jej zdolność do bycia atrakcyjną na rynku w takich kierunkach jak bezpieczeństwo (produkcyjne i ekologiczne), odpowiedzialność (społeczna atrakcyjność firmy dla jej pracowników oraz dla mieszkańców obszaru, na którym działa), ekologiczność (zdolność do oszczędzania i recyklingu zasobów).

Główne elementy zrównoważonego rozwoju

 • Zintegrowany system zarządzania, który uwzględnia interesy konsumentów, dostawców, udziałowców, pracowników i społeczeństwa oraz zapewnia wystarczające dochody dla interesariuszy i komfortowe warunki pracy.
 • Długoterminowa strategia wykorzystania zasobów, która zakłada recykling, zmniejszenie zużycia zasobów, wykorzystanie zasobów odnawialnych.
 • Partnerskie relacje z władzami wszystkich szczebli w zakresie polityki społecznej, rozwoju regionalnego, tworzenia komfortowych warunków dla godnego życia mieszkańców.
 • Efektywność operacyjna, którą można osiągnąć poprzez wdrożenie koncepcji lean manufacturing, metodologii Six sigma, zasad Kaizen oraz cyklu doskonalenia PDCA.

Taka firma będzie w stanie zdobyć lojalność i zaufanie pracowników oraz miłość i szacunek konsumentów. Będzie miało przewagę konkurencyjną na rynku i poparcie społeczeństwa.

Główne kroki do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

 1. Ocena obecnej sytuacji w firmie (stan przedsiębiorstwa).
 2. Wybór standardów, które zapewnią zrównoważony rozwój.
 3. Włączenie tych standardów do zarządzania i procesów w firmie.
 4. Wyznaczenie celów i stworzenie programu zrównoważonego rozwoju.
 5. Ocena realizacji celów.
 6. Opracowanie systemu oceny efektywności przedsiębiorstwa.

Powody wdrażania zrównoważonego rozwoju

 1. Zrównoważony rozwój zapewnia wzrost wartości akcji i tworzy wartość dla interesariuszy.
 2. Robią to wszystkie duże korporacje. Liczba firm, które dostarczają raporty o zrównoważonym rozwoju z listy 100 najlepszych stworzonej przez firmę Standard & Poor's wzrosła o ponad jedną trzecią. Około 80% dyrektorów generalnych uważa, że zrównoważony rozwój ma duże znaczenie w okresie kryzysowym i pokryzysowym.
 3. Ekologiczne budynki i produkcja szybko się opłacają.
 4. Przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników.
 5. Stymuluje innowacje, a w efekcie firma staje się bardziej wydajna i tworzy wysokiej jakości produkty, które spełniają najnowsze wymagania konsumentów i mody.
 6. Firmy, które mają plan zrównoważonego rozwoju są bardziej atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ postrzegają je jako bardzo obiecujące.

Kategorie: Fundusze europejskie,