Moje miasto, nasze dziedzictwo", europejski konkurs wideo

"Moje miasto, nasze dziedzictwo" to europejski konkurs wideo odbywający się od 15 czerwca do15 sierpnia 2018 r.

Każdy, kto jest zainteresowany tym konkursem, może wziąć w nim udział. Wystarczy nakręcić krótki, trwający od 2 do 5 minut filmik o dziedzictwie kulturowym swojego miasta lub kraju. Należy sfilmować zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne. Oznacza to, że powinniście pokazać nam zabytki, budynki i miejsca, z których słynie Wasze miasto, ale nie zapomnijcie też o tym, byśmy poczuli jego ogólną atmosferę, filmując tradycyjne potrawy, koncerty, życie nocne...

Aby wygrać ten konkurs, trzeba wykazać się kreatywnością! Chcesz zaczerpnąć trochę inspiracji?

Jak możesz wziąć udział?

Wystarczy przesłać nam swoje wideo pocztą elektroniczną(info@ied.eu) do 15.08.2018 r. Możesz skorzystać z WeTransfer ze względu na dużą objętość załącznika. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości prześle te filmy do sieci AMSED. We wrześniu 2018 r. sieć AMSED rozpocznie rozstrzyganie konkursu przez jury. Na początku 2 jury wybierze filmy, które spełniają powyższe kryteria. Następnie zostanie zorganizowane wydarzenie na Facebooku dotyczące tego konkursu, a 2 filmy, które będą miały największą liczbę polubień, znajdą się w finale dla drugiego jury, którym będą partnerzy sieci AMSED, którzy wybiorą najlepszy film w tym konkursie i kraj zwycięzcy.

Nagrodą dla zwycięzcy będzie zaproszenie do Strasburga na weekend podczas Festiwalu Solidarności (w listopadzie 2018 r.) z wliczonymi kosztami (przelot do 250 euro, zakwaterowanie i rekultywacja opłacone przez AMSED).

Kategorie: Fundusze europejskie,