Integracja społeczna na rynku pracy i rozwój populacji romskiej przy użyciu prostych narzędzi i pojęć

Z biegiem lat integracja Romów na rynku pracy staje się coraz trudniejsza, nie tylko ze względu na rosnący poziom bezrobocia, ale także z powodu niskiego poziomu wykształcenia. Dlatego znalezienie pracy w kraju zamieszkania stanowi dla nich wyzwanie.

Niekiedy w ramach programów europejskich podejmowano wysiłki na rzecz zwiększenia aktywności społeczności romskich, aby umożliwić im pierwszy kontakt z rynkiem pracy, a także integrację w oparciu o ich indywidualne umiejętności.

Dlatego w ramach programu Erasmus+ "Rominko" partnerzy projektu opracowali przydatne narzędzia (narzędzia COB), które mogą być wykorzystywane przez organizacje zajmujące się Romami. Za pomocą tych narzędzi w pierwszej fazie rejestruje się Romów zainteresowanych wejściem na rynek pracy, ponieważ większość z nich nie posiada dowodu tożsamości. Następnie ocenia się poziom ich indywidualnej wiedzy, aby nakierować ich na pracę, która by im odpowiadała. Na koniec mają możliwość stworzenia swojego CV, a jednocześnie mają pierwszy kontakt z komputerem.

Podczas ostatniego spotkania ponadnarodowego, które odbyło się w Kiskunhalas na Węgrzech, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i organizacja Oikokoinonia, a także wszyscy partnerzy projektu, przedstawili wyniki dwuletniego projektu. Zgodnie z wynikami, proces integracji Romów jest nadal wielkim wyzwaniem, pomimo pomyślnego wdrożenia wszystkich narzędzi opracowanych na początku. W szczególności, wiele terminów technicznych okazało się niezrozumiałych dla grupy docelowej. W wyniku spotkania stwierdzono, że im prostsza jest komunikacja, tym skuteczniejsze staje się przekazywanie wiedzy osobom o niskim poziomie wykształcenia.

Kategorie: Fundusze europejskie,