2. spotkanie międzynarodowe w ramach projektu aSkills


W dniach 18-19 czerwca 2013 r. w Bukareszcie odbyło się drugie ponadnarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu "ASKILLS- ASSESSMENT OF SOCIAL SKILLS FOR BETTER POSSIBILITIES FOR EMPLOYMENT" , realizowanego w ramach projektu LDV Transfer of innovation.

Celem ASkills jest rozwój systemu oceny dla nauczycieli/trenerów oraz innych osób pracujących z osobami bezrobotnymi, a w szczególności w celu oceny i akredytacji pozaformalnej i nieformalnej edukacji i szkoleń (wiedzy, umiejętności i kompetencji, które nabyli poprzez swoje doświadczenie).

Projekt da możliwość oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji, które otrzymali nieformalnie poprzez pracę, wolontariat lub poprzez talent na przestrzeni lat.

W trakcie dyskusji przedstawione zostały kwestie związane z rozwojem i adaptacją narzędzi, szablonem działań w zestawie narzędzi, zawartością bazy danych, a także zaprezentowane zostały raporty z analizy potrzeb i matryca.

Na koniec omówiono wyniki projektu, działania, plany wdrożeniowe oraz przedstawiono dodatkowe działania z poprzedniego projektu Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dr Anastasios Vasiliadis, Prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w spotkaniu wraz z partnerami projektu ze Szwecji, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Francji.


Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Kategorie: Fundusze europejskie,