Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych

Korzystanie z mediów społecznościowych jest obecnie bardzo rozpowszechnione. Obecnie istnieje wiele różnych narzędzi i aplikacji, które są wykorzystywane zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Jednak korzyści płynące z internetowych platform społecznościowych są często niwelowane przez zagrożenia i negatywne skutki wynikające z niebezpiecznego korzystania z nich.

Widoczna jest "luka" w edukacji na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, a także potrzeba podnoszenia świadomości dorosłych użytkowników. Ważnym działaniem na rzecz stworzenia tego typu szkoleń jest europejski projekt ERASMUS + "Safe Social Media - Use Safe of Social Media For Adults", w którego realizację zaangażowany jest również Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z partnerami z Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Turcji. Szczegółowe cele projektu to utworzenie platformy cyfrowej z treściami informacyjnymi i edukacyjnymi na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych oraz opracowanie krótkoterminowego programu edukacyjnego dla dorosłych. W tym kontekście w dniach 23-26 lipca 2017 r. w historycznej Warszawie odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestnicy z ramienia Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości, Anastasios Gialamas, Anna Argyri, Angela Mantse, Elisavet Latsiou i Ilias Bampagenes, mieli okazję przedstawić zagadnienia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez kobiety w wieku 18-35 lat, zgodnie z podziałem zadań ustalonym na poprzednim spotkaniu ponadnarodowym, ale także współpracować z partnerami w celu opracowania narzędzi, które zostaną zintegrowane z platformą, jak również z programem szkoleniowym.

Uczestnicy skupili się głównie na przygotowaniu kwestionariuszy, które będą używane przed i po wdrożeniu programu edukacyjnego (pre-test, test końcowy), na strukturze modułów szkoleniowych - jak również na godzinach przeznaczonych na każdy z nich - i wreszcie na kwestionariuszu ewaluacyjnym procesu edukacyjnego. Uzyskane dane pozwoliły na doprecyzowanie ostatecznej formy tych narzędzi, ale także stworzyły nowy podział zadań badawczych dla każdego z partnerów, aby w przyszłości udostępnić w każdym kraju zarówno platformę internetową, jak i model edukacji krótkoterminowej. Następne spotkanie międzynarodowe odbędzie się w październiku w Grecji, w mieście Larissa.

Kategorie: Fundusze europejskie,