Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu eCLAU

Projekt eCLAU, co w dialekcie aragońskim tłumaczy się jako "klucz", został oficjalnie rozpoczęty spotkaniem inauguracyjnym w Reggio Emilia we Włoszech. Projekt eCLAU należy do programu "Młodzież w działaniu" Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i koncentruje się przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie młodzieży poprzez e-uczestnictwo, kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi oraz wyborami do UE w 2009 roku.

Uczestnicy ze wszystkich partnerów konsorcjum byli obecni i aktywnie uczestniczyli w dwudniowych dyskusjach i prezentacjach, które zostały zorganizowane przez Prowincję Reggio Emilia. Partnerem wiodącym jest ASAEL (Hiszpania), Aragońskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych, podczas gdy inni partnerzy zaangażowani w projekt to Prowincja Reggio Emilia (Włochy), ALDA - Francja (Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej), Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gmin górskich w Republice Bułgarii (ADMMRB) oraz Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Grecja).

W trakcie dwudniowych spotkań, które zostały zmaterializowane, szczegółowo przedstawiono program oraz zadania i obowiązki każdego z partnerów, a każdy z partnerów przedstawił również swoje pomysły i sugestie dotyczące działań, za które jest odpowiedzialny. Przez cały okres trwania projektu partnerzy są zaangażowani we wszystkie działania, natomiast warsztaty narodowe będą realizowane w każdym kraju, a międzynarodowa konferencja odbędzie się w lutym 2010 roku w Saragossie, w Hiszpanii.

Aby być na bieżąco z projektem i jego działaniami można odwiedzić stronę internetową projektu, która jest obecnie w budowie: www.e-clau.net

Zobacz zdjęcia ze spotkaniaKategorie: Fundusze europejskie,