Najnowsze historie sukcesu i statystyki dotyczące sektora ICT w ramach H2020

Historie sukcesu, szczególnie w sektorze ICT, są po to, aby nas motywować. Pokazują one, że w każdej możliwej dziedzinie istnieje możliwość poprawy i rozwoju. Historie sukcesu opowiedziane dla programów europejskich mają nam przypominać o ważnej pracy, jaką programy europejskie wykonują na rzecz rozwoju świata europejskiego.

Poniżej przedstawiamy dwie najważniejsze historie sukcesu projektów unijnych realizowanych w ramach programu finansowego Horyzont 2021:

CIRCA4LIFE:

W ramach projektu opracowywane są trzy nowe modele biznesowe gospodarki cyrkularnej, które mają stanowić podstawę nowych usług o nowatorskich cechach. Celem jest zbliżenie użytkowników końcowych do faz projektowania i produkcji, opracowanie systemu eko-punktów produktów i usług w celu wspierania zrównoważonej konsumpcji (w tym zachęt pieniężnych dla konsumentów) oraz współtworzenie/dostarczanie z udziałem wielu zainteresowanych stron i eko-informacji, które można śledzić w całym łańcuchu wartości i dostaw.

RADAR-AD:

Jest to publiczno-prywatne wspólne przedsięwzięcie w ramach unijnej Inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI), łączy urządzenia mobilne i inteligentne urządzenia domowe z technologiami analizy danych w celu zapewnienia lepszej opieki i zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów z chorobą Alzheimera (AD) na wszystkich etapach postępu choroby.

RADAR-AD daje pacjentom możliwość uzyskania lepszych informacji na temat ich własnego stanu zdrowia oraz wykorzystania tych informacji do samodzielnego zarządzania chorobą. To ostatecznie pomoże spersonalizować opiekę nad każdym pacjentem i pozwoli mu dłużej żyć samodzielnie" - mówi koordynator projektu Dag Årsland z King's College London. Równolegle przewidujemy, że platforma przyczyni się do lepszego zrozumienia podtypów i przebiegu choroby Alzheimera, wspierając rozwój nowych i bardziej skutecznych metod leczenia.

Wszystkie najnowsze projekty, które są realizowane w ramach programu Horyzont 2020, a także wielu innych programów, koncentrują się na sektorze ICT. Autorzy wniosków skupiają swoją wiedzę w tej dziedzinie, dążąc do stworzenia projektów o prawdziwej wartości dla Obszaru Europejskiego.

W trakcie trwania naborów do programów europejskich na lata 2014-2020, możemy zaobserwować następujące, bardzo obiecujące statystyki dla sektora ICT:

  1. Łącznie wnioskowano o 322,9 mld euro jako wkład UE w realizację projektów w ramach sektora ICT.Łącznie złożono 716,101 tys. wniosków na projekty w ramach sektora ICTŁącznie 207,280 tys. wniosków uznano za kwalifikujące się do realizacji.

Oficjalne statystyki można znaleźć tutaj!

W szczególności, podczas rozszerzania ram finansowych programu Horyzont 2020, możemy zobaczyć następujące ogólne statystyki dla obszaru europejskiego:

  1. Łącznie 45,88 miliardów euro zostało wnioskowane jako wkład UE w realizację projektów w sektorze ICT.Łącznie 119,999 udziałów zostało sfinansowanych w projektach Horyzontu 2020Łącznie 25,357 Grantów zostało podpisanych w ramach finansowych Horyzontu 2020.

IED i sektor ICT!

Sektor ICT stanowi 4,8% gospodarki europejskiej. Generuje 25% całkowitych wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (B+R), a inwestycje w TIK odpowiadają za 50% całego wzrostu wydajności w Europie. W rezultacie światowy rynek zaczął się zmieniać, ponieważ obecnie opiera się na ludziach posiadających doskonałą wiedzę na temat umiejętności i praktyk cyfrowych. Niestety, w obszarze europejskim, rozwój ten nie osiągnął jeszcze pożądanego poziomu.

Tutaj, w IED, rozpoznajemy szansę, kiedy ją widzimy. Sektor ICT był i nadal będzie sektorem rozwijającym się, a my zawsze dążymy do rozwijania własnych umiejętności i wiedzy poprzez udział w jeszcze większej ilości projektów ICT.

IED zadbało o stworzenie narzędzi niezbędnych do tego, aby ludzie mogli uczyć się i zdobywać nowe umiejętności i kompetencje bez dużego wysiłku. Poprzez naszą platformę e-learningową Athena oferujemy profesjonalne kursy szkoleniowe w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Łączymy sektor ICT z przedsiębiorczością

Dwie z kluczowych kompetencji dla uczenia się przez całe życie określonych przez Parlament Europejski to kompetencje cyfrowe oraz poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. ICT wdziera się i przekształca, kawałek po kawałku, wszystkie aspekty wszystkich społeczeństw i gospodarek oraz zmienia sposób, w jaki ludzie żyją i zachowują się. W iED staramy się łączyć sektor ICT z przedsiębiorczością. Poniżej można zobaczyć kilka orientacyjnych projektów europejskich, które są realizowane i mają wpływ na sektor ICT.

Mamy własną wizję

iED jest zawsze zainteresowany rozwojem i udziałem w nowatorskich projektach badawczych, które doprowadzą do rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Z tego powodu zatrudniliśmy utalentowanych ekspertów cyfrowych, których wiedza wraz ze społecznością decydentów, naukowców i startupperów przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie ICT.

Znajdź nas na wydarzeniach ICT

Wydarzenia ICT zbliżają do siebie idee. Dają one organizacjom i firmom na całym świecie możliwość spotkania i współpracy. IED nie chce przegapić tych niesamowitych możliwości.

Rozwijamy nowe i innowacyjne pomysły i propozycje dla sektorów ICT i zawsze szukamy wspaniałych partnerów. Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na spotkanie z naszym ekspertem, aby przedyskutować swoje pomysły. Dbamy o to, aby uczestniczyć we wszystkich dużych wydarzeniach ICT, dlatego też będziesz mógł nas tam znaleźć. Możesz być naszym kolejnym partnerem w jednym z naszych rozwijających się projektów!

Kategorie: Fundusze europejskie,