FREIRAUM: Poradnia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej

Stowarzyszenie to skupia się przede wszystkim na kobietach i w całości poświęca się tematom, które dla tej grupy docelowej są ważne. Poruszane są różne tematy: od przemocy domowej po poszukiwanie pracy, od uzupełniania braków w wykształceniu po samotność. Oprócz poradnictwa stowarzyszenie stara się także umożliwić swoim podopiecznym (młodym i dorosłym kobietom) kontakt ze sobą.

Usługi Freiraum są otwarte dla wszystkich kobiet (bez względu na wiek, pochodzenie czy status społeczny). Mogą w nich uczestniczyć anonimowo, poufnie i za darmo. Na stronie internetowej ośrodka znajduje się internetowy "ich-check" (I-Check). Użytkownicy wprowadzają do narzędzia kilka podstawowych informacji, a wyniki pomagają im zastanowić się nad swoją przyszłością.

W 2014 r. w 27 stowarzyszeniach kobiecych "Freiraum" uczestniczyło 331 kobiet. Najpopularniejszym zajęciem grupowym było śniadanie, w którym uczestniczyło wiele kobiet.

Jeśli chodzi o poradnictwo indywidualne, najczęściej poruszane tematy to dobrostan psychiczny, związki i praca. Centrum stara się także zaistnieć w mediach.

Strona internetowa dla kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: www.verein-freiraum.at


Projekt Prometheus wychodzi naprzeciw potrzebie uwzględnienia tych wyzwań przez doradców zawodowych i osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, a także stara się pomóc w dostosowaniu procesu doradztwa do potrzeb i postaw nowego pokolenia cyfrowych tubylców poprzez udostępnienie platformy internetowej z możliwościami nawiązywania kontaktów, a także oferując repozytorium najlepszych praktyk oraz internetowe przewodniki i zestawy narzędzi dla doradców.

Książka 100+ Najlepsze Praktyki Oświecenia zawiera 100 najlepszych i innowacyjnych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa z 5 krajów europejskich: Grecji, Bułgarii, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to wirtualna biblioteka zawierająca informacje o najlepszych praktykach, opis praktyk, linki do ich autorów/właścicieli, przydatne informacje o adresowanych grupach docelowych i zastosowanym podejściu.

Celem e-Booka jest pomoc profesjonalistom z dziedziny doradztwa zawodowego i poradnictwa we wdrożeniu innowacyjnych praktyk, a tym samym zwiększeniu skuteczności w wykonywaniu swojego zawodu i pomaganiu klientom.

Kategorie: Fundusze europejskie,