Umiejętności zarządzania karierą

W dniach 26-29 czerwca w Rzymie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu "LEarning And Decision making Resources - LEADER". Wszyscy partnerzy mieli okazję przedyskutować ostatnie zadania projektu, który ma się zakończyć we wrześniu. Projekt dotyczył promowania na poziomie europejskim wymiany różnych podejść, zdefiniowania i przetestowania wspólnych ram umiejętności kierowania własną karierą (CMS) oraz opracowania poradników i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli szkolnych i doradców zawodowych, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Grupy robocze miały na celu upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektu oraz przygotowanie raportu końcowego.

We wtorek w sali konferencyjnej ANPAL odbyła się międzynarodowa konferencja projektu LE.A.DE.R zatytułowana Career Management SKILLS: Europejskie wyzwanie dla poradnictwa przez całe życie. Prof. Maurizio Del Contel - ANPAL Servizi wraz z prof. Flavio Corradini - Rettore dell' Univerita di Camerino przedstawili i wskazali na znaczenie i wartość dodaną projektu. Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych działań w ramach projektu oraz uzyskanie informacji zwrotnej od słuchaczy.

Prof. Siobhan Neary - University of Derby przedstawiła metodologię badań (przegląd literatury, wymiana dobrych praktyk, ankiety), stwierdzając, że kariera jest procesem trwającym całe życie. Z przeprowadzonych ankiet: 222 odpowiedzi, 72% uznało CMS za wartościowe, 57% stwierdziło, że nie ma szkoleń z zakresu CMS, a 60-100% chciałoby mieć takie szkolenie. Prof. Francesco Lo Presti - Universita degli Studi di Napoli Parthenope kontynuował, stwierdzając, że w ciągu naszego życia mamy wskazówki i musimy być elastyczni, aby odnieść sukces. "Zarządzanie jest jedną z najwyższych umiejętności, jakie można nabyć". należy zapewnić możliwość krytycznego myślenia, a projekt opiera się na tej zasadzie. Głos zabrała prof. Elisabetta Torregiani z Universita di Camerino, która zaprezentowała miejsce realizacji projektu oraz wykorzystane narzędzia ICT. Pan Giulio Iannis - Centro Studi Pluriversum kontynuował prezentację ram CMS, a wszyscy partnerzy przedstawili krajowe akcje pilotażowe, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu.

W środę partnerzy omówili końcowe zadania projektu i wyrazili gotowość do współpracy w przyszłości w celu promowania i wykorzystania rezultatów projektu do dalszych działań.

Kategorie: Fundusze europejskie,