Kredyty i dotacje z Unii Europejskiej

Program Jessica to nowy program, który został przygotowany, by wspierać rozwój w mniejszych i większych miastach. To właśnie w ramach tego programu pojawiają się działania i instytucje, które maja wspierać otoczenie biznesowe na terenie poszczególnych województw.

Wszystko jest prowadzone z samorządami wojewódzkimi, które będą współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który będzie pełnił funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie mógł udzielać pożyczek już na konkretne przedsięwzięcia. Obecnie mamy już ponad 40 umów, które są zawarte i mają charakter inwestycyjny. Są one na kwotę około 330 mln złotych.

Dotacje i kredyty otrzymały z różnego tytułu i często te projekty mają społeczny charakter. Wiele zyskało także miasto Poznań, które ma w ramach tych projektów budynek Bałtyk, który kosztował ponad 170 mln a prawie 40 udało się pozyskać z przedstawianego programu. Remontowany był również dawny hotel Polonez i tutaj dotacja również ponad 40 procent. Znajduje się różnorakie projekty przygotowywane z myślą o studentach i turystach. Także dla innych miast gdzie nie brakowało funduszy i zyskało już np. miasto Wągrowiec, gdzie pojawiło się nowoczesne centrum komunikacyjne. Gniezno się unowocześniło i poprawiło targowisko miejskie.

Pojawiają się także dotacje, które wspierają rozwiązania o charakterze multimedialnym. W kolejnym etapie przyznawania funduszy europejskich nie będzie brakował finansów na kredyty dla firm rozwijających się i wchodzących na rynek. Wielkopolska to jedno z pierwszych województw, które przygotowało negocjacje z BGK i starało się dbać o uzyskiwanie dotacji. Przewidywane będzie, że funduszy europejski w samej tylko Wielkopolsce będzie wspierał finansowanie na kwotę około 800 mln złotych, co tak naprawdę w skali całego kraju będzie naprawdę bardzo dobrym wynikiem.

Wszystkie działania jakie są podejmowane w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń z funduszy będą decydowało o finansowaniu i promowaniu nowoczesnego biznesu w regionie. Będzie można liczyć na nowe programy operacyjne, które pozwolą wielu instytucją postarać się o uruchomienie dotacji i pożyczek, tak by w ten sposób poprawiać w jakiś sposób jakość życia mieszkańców. Zakończenie tych różnych działań planuje się na rok 2023, gdy wszystkie programy będą ukończone.

Kategorie: Fundusze europejskie,