Pierwsze kroki w przedsiębiorczości społecznej

Nasz projekt Erasmus+ "RURAL TREASURES: Przedsiębiorczość społeczna - serce rozwojuobszarów wiejskich" ma na celu promowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez edukację ludzi w zakresie zagadnień biznesowych, a także motywowanie ich do rozwijania działalności gospodarczej z wykorzystaniem zasobów kulturowych, społecznych i środowiskowych dostępnych w ich miejscu zamieszkania. W ramach tego projektu partnerzy opracowali edukacyjny materiał szkoleniowy "Pierwsze kroki w przedsiębiorczości społecznej".

Materiał ten obejmuje następujące moduły:

 • Co to jest Przedsiębiorczość społeczna?
 • Planowanie Planowanie i tworzenie swojego pomysłu
 • Zarządzanie
 • Digital Marketing
 • Bądź skutecznym przedsiębiorcą społecznym
 • Finanse
 • Biznes Model Canvas
 • Wpływ raportowanie
 • Pomoc & Wsparcie

Aby uzyskać dostęp do modułów projektu "Pierwsze kroki Pierwsze kroki w przedsiębiorczości społecznej", należy wykonać poniższe kroki:

 1. Odwiedź oficjalną stronę projektu: http://rural-treasures.mozello.lv/
 2. Umieść "myszkę" na sekcji "Produkty projektu".
 3. Następnie dotknij (bez klikania) sekcji IO3 Pierwszekroki w przedsiębiorczości społecznej
 4. Na koniec wybierz, zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami, który moduł z 9 oferowanych chcesz przeczytać
 5. Poczuj się gotowy do postawienia pierwszych kroków!

Cele ogólne projektu "RURAL TREASURES: Przedsiębiorczość społeczna - serce rozwoju obszarów wiejskich" jest zwiększenie świadomości ludzi poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk i historii sukcesu, rozwijanie ich kreatywności i elastyczności umysłu w celu promowania dobrego samopoczucia w regionach wiejskich, w których mieszkają, oraz wspieranie wykorzystania zasobów społecznych, środowiskowych i kulturowych. Wśród głównych rezultatów intelektualnych projektu znajdują się najlepsze praktyki przedsiębiorczości społecznej, badania "Wiejskie skarby - odkrywanie i ulepszanie" oraz e-platforma "Park przedsiębiorczości społecznej".

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z najnowszymi informacjami, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej projektu: oraz st ro ny projektu na Facebooku: .Znajdziesz tam wszystkie informacje o projekcie i jego rezultatach.

Kategorie: Fundusze europejskie,