Interesujesz się doradztwem zawodowym i poradnictwem? Pobierz naszą nową aplikację!

W ramach europejskiego projektu ERASMUS+ "PROMETHEUS - Promoting Management and Entrepreneurial Thinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU societies" Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerami projektu, projektuje opracowanie specjalistycznych narzędzi doradztwa zawodowego, które będą dostępne dla doradców zawodowych do bezpłatnego wykorzystania.

Zestaw Narzędzi PROMETHEUS będzie składał się z 25 narzędzi doradztwa zawodowego. Spośród nich zostanie wybranych 5 narzędzi, które będą podstawą do stworzenia aplikacji mobilnych.

Aplikacja mobil na jest gotowa do pobrania i użytkowania. Kilka dodatkowych szczegółów dotyczących aplikacji mobilnej:

  • Możliwość pobrania za darmo.
  • Dostępna w pięciu językach: angielskim, greckim, bułgarskim, niemieckim i włoskim.
  • Z aplikacji może skorzystaćkażdy, kto jest zainteresowany doradztwem zawodowym i poradnictwem.
  • Aplikacja dostarczy użytkownikom przydatnych informacji zwrotnych na temat ich umiejętności, kompetencji i cech, które mają wpływ na wybór najbardziej odpowiedniej pracy i kariery.

Takie były główne założenia4. międzynarodowego spotkania w ramach projektu PROMETHEUS, które odbyło się w Sofii w Bułgarii 14.06.2016 r. W tym samym dniu odbyła się również Konferencja Końcowa projektu PROMETHEUS z udziałem około 40 doradców zawodowych oraz innych lokalnych i krajowych interesariuszy.

Więcej szczegółów na temat przebiegu i rezultatów projektu można znaleźć tutaj:

Strona internetowa: http://prometheus-eu.net/

Facebook: https://www.facebook.com/prometheuseu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6936869

Kategorie: Fundusze europejskie,