Przedsiębiorczość społeczna i edukacja dla młodzieży

Przedsiębiorczość społeczna jest siłą, która zaczyna napędzać światowy rynek, jaki znamy. W dzisiejszych czasach firmy, które nie mają wpływu na społeczeństwo, są skazane na porażkę. Jako młoda osoba i aspirujący przedsiębiorca, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twój biznes będzie się rozwijał dzięki działaniom i praktykom społecznym.

Nauczenie się, jak oddzielić przedsiębiorczość społeczną od zwykłej przedsiębiorczości, nie jest jednak bardzo łatwym zadaniem. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym światem, będziesz musiał wiele się nauczyć, dowiedzieć się, co to znaczy być przedsiębiorcą społecznym i w jaki sposób możesz zwrócić większą uwagę na to, jaki wpływ na społeczeństwo musisz mieć, zanim rozpoczniesz swoje przedsięwzięcia biznesowe.

Ze względu na delikatną naturę przedsiębiorczości społecznej, dość łatwo jest twierdzić, że Twoja firma ma wpływ na społeczeństwo, gdy tak naprawdę nie jest. Zawsze musisz zadać sobie pytanie, czy za Twoimi działaniami kryje się rzeczywisty wpływ? A jeśli tak, to czy wpływ ten jest krótkoterminowy czy długoterminowy?

Młodzież

W każdym przypadku edukacja może odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić sukces firmy. Jako młodzi dorośli, którzy chcą pewnego dnia zostać własnymi szefami, przedsiębiorczość społeczna może być kluczem. Kształcąc się w zakresie podstaw przedsiębiorczości społecznej, będziesz mieć możliwość doskonałego opanowania tej różnicy.

Istnieje wiele projektów europejskich, które podejmują się trudnego zadania stworzenia kompletnych przewodników na temat przedsiębiorczości społecznej, skupiając się na młodych ludziach. Jeśli szukasz takiego projektu, koniecznie zapoznaj się z projektem UpToYouth.

Up To Youth to innowacyjny projekt, który ma na celu zachęcenie młodych ludzi (studentów, bezrobotnych absolwentów lub młodych migrantów) do rozwijania swoich umiejętności w zakresie cyfrowej przedsiębiorczości społecznej. Te umiejętności są wymagane do stworzenia i rozwijania nowoczesnego cyfrowego przedsiębiorstwa społecznego i obejmują umiejętności promujące integrację społeczną, takie jak umiejętności życiowe, umiejętności społeczne i umiejętności zawodowe wspierające wejście na rynek pracy.

W projekcie połączą one "przedsiębiorczość cyfrową" i "przedsiębiorczość społeczną" i będą miały na celu przyczynienie się do poprawy umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej, umiejętności finansowych, umiejętności w zakresie mediów cyfrowych, umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i świadomości wielokulturowej młodzieży na studiach i NEETs, aby zachęcić ich do bycia cyfrowymi przedsiębiorcami społecznymi (DSE). W ten sposób młodzież będzie mogła pomagać ludziom w potrzebie. Projekt będzie również zachęcał ich do zakładania własnych firm i przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, zwłaszcza NEETs. Kolejnym celem projektu jest zapoznanie młodzieży z ideą przedsiębiorczości społecznej i DSE.

Kategorie: Fundusze europejskie,