Leonardo Da Vinci - europejska profesjonalna ekspertyza marketingowa

Leonardo Da Vinci

Europejska Profesjonalna Ekspertyza Marketingowa: Akredytacja nieformalnego uczenia się w obszarze Marketingu

Grupa docelowa: Profesjonaliści, którzy rozwijają swoją karierę w jakichkolwiek obszarach związanych z marketingiem, a dokładniej ci, którzy nie mają formalnego wykształcenia w zakresie marketingu lub brakuje im akademickiego uznania i/lub certyfikacji, a więc swoje kompetencje zdobyli w pracy.

Cele: Celem propozycji jest rozwój procesu certyfikacji, który daje specjalistom od marketingu możliwość akredytacji ich kompetencji w całej Europie, szczególnie tych zdobytych w pracy. Proces ten stara się:

Zapewnić osobom, które pracują w sektorze marketingu możliwość osiągnięcia uznania i waloryzacji ich kompetencji, wyraźnie dodając im wartości.

Ułatwić uznanie kompetencji specjalistów ds. marketingu.

Pomoc w rozwoju specjalistów ds. marketingu.

Ułatwienie odpowiednich i właściwych szkoleń dla specjalistów ds. marketingu.

Ustanowienie europejskich norm dotyczących kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z marketingiem.

Ułatwienie porównania kompetencji specjalistów ds. marketingu poza granicami kraju, a tym samym przyczynienie się do ich mobilności geograficznej.

Przyczynianie się do podnoszenia standardów profesjonalizmu w obszarze marketingu funkcjonalnego w całej

Europie.

Zapewnić większą przejrzystość i skuteczność w procesie selekcji lub head huntingu.

Przyczynić się do rozwoju marketingu poprzez aktualizację kompetencji i wymianę doświadczeń.

Podnieść świadomość społecznego wymiaru marketingu, integrując podejścia i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w procesie certyfikacji.

W odniesieniu do celów programu, propozycja przyczynia się do:

  • Poprawy indywidualnych kompetencji poprzez zapewnienie profesjonalistom marketingu uznania, co ułatwi rozwój ich kariery zawodowej. Podobnie, proces certyfikacji będzie skutkował ważnym wyzwaniem intelektualnym i motywacją do aktualizacji swojej wiedzy i kompetencji. W tym sensie, proponowany proces certyfikacji będzie w dużym stopniu koncentrował się na podnoszeniu kompetencji tych specjalistów poprzez integrację bardzo potrzebnego społecznego wymiaru marketingu.
  • Wzmocnienie wkładu szkolenia zawodowego w proces innowacji, ponieważ będzie promować wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wśród akredytowanych specjalistów. To, wraz z wymogiem, że proces certyfikacji będzie oznaczał dla profesjonalisty, będzie promować rozwój i przejrzystość innowacyjnych praktyk w obszarze marketingu.
  • Formalne szkolenie zawodowe w zakresie marketingu jest stosunkowo nowe w wielu krajach UE, a w każdym razie jest różnie traktowane w różnych systemach kształcenia zawodowego. Dlatego wielu specjalistów w tej dziedzinie ma różne wykształcenie akademickie, a więc ich kompetencje nie zostały formalnie uznane, gdyż w wielu przypadkach zostały one nabyte poprzez własne doświadczenie zawodowe.

Kategorie: Fundusze europejskie,